Musikhuset Aftenstjernen

Afstand: 2.87 Km

Aftenstjernen

"Lillegade 39. Aftenstjernen er et fornemt bindingsværk, og er en af Grenaas perler af et bygningsmonument" hedder det i bogen "Historiske Huse i Grenaa", som er udgivet i et samarbejde mellem Nationalmiuseet og Djurslands Museum.

Det er som om bygningen selv ved, at den er fornem. Den stikker frem i Lillegade uden hensyn til stort set alle de øvrige bygninger, som giver plads til et fortov. Men ikke aftenstjernen, og dens 11 fag bindingsværk.

Historisk

Den ligger, hvor den blev bygget efter en voldsom brand i Grenaa i 1751. Dengang nedbrændte omkring en fjerdedel af byens ejendomme.

Aftenstjernen blev færdigbygget i 1856, og var dengang faktisk større end den bevarede del i dag. Dels var hovedbygningen ud mod Lillegade længere, og dels var der nogle sidelænger, der nu er væk.

Det var købmand og skipper, Rasmus Mau og hans søn Søren Rasmussen Mau, der opførte den store købmandsgård. Rasmus Mau døde inden den blev bygget helt færdig. Der var staldbygninger og en lade,derfor var der indskudt ekstra brædder over stuen for at loftet kunne bruges som kornlager. Gennem tiden har Aftenstjernen været ejet af flere storkøbmænd, også en brændevinsbrænder er noteret som ejer.

Allerede i slutningen af 1800-tallet blev der etableret en beværtning i forhuset. Omkring 50 år tidligere lige først i 1800-tallet blev Aftenstjernen - ligesom bl.a. Koldinghus - brugt som indkvartering af danske og spanske soldater under krigen mod England. Men Aftenstjernen blev ikke brændt ned.
Aftenstjernen fungerer i dag som udskænkningssted og musikhus, hvor der er levende musik hver weekend.Opdateret af: VisitAarhus  | info@visitaarhus.com
Musikhuset Aftenstjernen Fotograf: Kirsten Semberg Copyright: Kirsten Semberg