Vallum Sø

Afstand: 22.96 Km

Umiddelbart øst for Ryomgård ligger Vallum sø. På vestsiden af søen er en del skov. Den bynære beliggenhed og de offentlige stisystemer gør søen til et meget attraktivt naturområde.  

Vallum Sø

Søen løber ud i Ryom Å, der har videre forbindelse til Kolindsundkanalerne med udløb i Kattegat ved Grenå. Vallum sø er med en størrelse på 11 ha en forholdsvis lille og lavvandet sø, gennemsnits dybden er 2,1 meter og den største dybde er 3,2 meter. I skoven ved søen er der en del rådyr og der er observeret kronvildt ligesom der i 2009 er set en odder ved søen og fugle livet er rigt omkring søen.

Se webkort over toiletter, borde og bænke, fri overnatning mm.

#vallumsø #visitdjursland #visitaarhusregionOpdateret af: VisitAarhus  | info@visitaarhus.com
Vallum Sø Fotograf: Destination Djursland Copyright: Sebastian Nils
Vallum Sø Fotograf: Destination Djursland Copyright: Sebastian Nils
Vallum Sø Fotograf: Destination Djursland Copyright: Kirsten Rinhack
Vallum Sø Fotograf: Destination Djursland Copyright: Kirsten Rinhack
Vallum Sø Fotograf: Kirsten Rinhack Copyright: Destination Djursland