Fiskeri Sangstrup og Karlby Klint

Afstand: 8.79 Km

En fisketur ved Sangstrup og Karlby klinter byder på helt særlige naturomgivelser med de flotte klinter der strækker sig mange meter over vandoverfladen og snor sig ind og ud af vandet. Som noget helt særligt kan du fange havørreder i vinterhalvåret disse steder.

Et særligt fiskested ved Djurslands nordlige kyst

Sangstrup og Karlby klinter er særligt kendt for de høje klinter der strækker sig langs kysten, nogle op til 17 meter høje, og som giver nogle helt særlige omgivelser for din fisketur. Havbunden består bl.a. af sten og kalkflager, hvilket man mener er årsagen til at der ved Sangstrup og Karlby klinter kan fanges havørreder hele året rundt, noget der er usædvanligt for de åbne kyster ved Djursland. Derudover kan der ofte findes mange fossiler på stranden.

De optimale fiskeforhold ved klinterne foregår i fralandsvind, da pålandsvind medfører at kalken vaskes af og gør vandet uklart og svært at fiske i. 

Parkering er mulig ved det lille fiskehus der er anlagt ved klinterne, hvor en offentlig parkeringsplads er anlagt. 

Se, hvad andre deler på Instagram

#sangstrupklint #visitdjursland #visitaarhusregionOpdateret af: VisitAarhus  | info@visitaarhus.com
Sangstrup /Karlby strand Fotograf: Mette Udengaard Copyright: Mette Udengaard
Sangstrup /Karlby strand Fotograf: Mette Udengaard Copyright: Mette Udengaard
Karlby & Sangstrup Klinter Fotograf: Destination Djursland Copyright: Destination Djursland
Karlby & Sangstrup Klinter Fotograf: VisitDjursland Copyright: VisitDjursland